Učebňa pre študentov v nemocnici Bory

Absolventi

Nemocnica Bory

Pracovné miesta

Koncová nemocnica Bory bude vo svojich tímoch vítať aj absolventov. V novej nemocnici budú k dispozícii moderne vybavené učebné priestory vrátane simulačnej operačnej sály a OAIM/ARO jednotky, na ktorej bude možné v špecializačnom štúdiu trénovať medicínske zákroky.

Počet miest pre lekárov bez špecializácie je však limitovaný, a preto je dobré dať o sebe čo najskôr vedieť cez kontaktný formulár.

ČO MÔŽEŠ
OČAKÁVAŤ?

  • do špecializačného štúdia vo vybranej špecializácii Ťa zaradíme v prvom možnom termíne od začatia pracovného pomeru
  • v momente zápisu a podpísania dohody so zamestnávateľom Ťa finančne podporíme vyplatením prvej časti finančného príspevku
  • cirkulácie umožňujeme v rámci našej siete ako i v nemocniciach mimo nej
  • miestom Tvojho pracovného výkonu, kde sa budeš pripravovať na špecializačné štúdium, bude konkrétna nemocnica, s ktorou uzavrieš pracovný pomer
  • podporíme Ťa v prípade záujmu o rezidentské štúdium

Možnosť zamestnať sa

Ak máš záujem o pozíciu v nemocnici Bory, ale končíš štúdium ešte pre spustením nemocnice, odporúčame zamestnať sa v niektorej zo siete našich nemocníc. Môžeš tam v prvom možnom termíne nastúpiť na špecializačné štúdium a následne po otvorení novej nemocnice prestúpiť do nemocnice Bory. Tvoj prestup Ti zaručíme priamo v pracovnej zmluve.

Viac informácií o možnostiach zamestnať sa v sieti nemocníc Svet Zdravia

 

nemocnica bory - nase nemocnice svet zdravia
Dajte nám
o sebe vedieť