nemocnica bory moznosti karierneho rastu miroslav halecky helga kajanova konzultacia edukacia 3

Možnosti
kariérneho rastu

Na kariérny rast zamestnancov bude v novej nemocnici kladený veľký dôraz.
Vedúci klinických jednotiek a hlavné sestry budú vedení k rozvoju vlastných odborníkov, ako aj svojich nástupcov.

Jednou z výhod nemocnice je, že patrí do siete nemocníc Svet Zdravia, ktorá umožní rotáciu, a tak aj kariérny rast naprieč nemocnicami v našej sieti. Nemocnica chce mať pokryté všetky špecializácie vynikajúcimi odborníkmi. Špičkové odborné zázemie, ktoré sa bude koncentrovať v novej nemocnici, plánuje Svet zdravia ponúknuť aj lekárskym fakultám.

Ponuka spolupráce

Mnohí kľúčoví experti, ktorí participujú na príprave nemocnice novej generácie a ktorí v zahraničí patria k uznávaným špecialistom a vyučujú na prestížnych univerzitách, podmieňujú svoj návrat na Slovensko možnosťou pokračovať v edukačnej praxi.

Ponúka sa široké pole foriem spolupráce, od hosťovania na vysokých školách až po konzultačné činnosti pri diplomových a doktorandských prácach či organizovanie študentských praxí.

nemocnica bory - moznosti karierneho rastu

ĎALŠIE DÔVODY PREČO PRACOVAŤ V NEMOCNICI
NOVEJ GENERÁCIE?

Orientácia na pacienta

ŠPIČKOVÉ
VYBAVENIE

Budujeme prestížne pracovisko založené na modernej medicínskej technike, efektívnych procesoch v kombinácii s najkvalitnejšími profesionálmi zo Slovenska aj zo zahraničia.

Zisti viac

Neustále zlepšovanie medicínskych procesov

MOŽNOSTI
KARIÉRNEHO RASTU

Na kariérny rast zamestnancov bude v novej nemocnici kladený veľký dôraz. Vedúci klinických jednotiek a hlavné sestry budú vedení k rozvoju vlastných odborníkov, ako aj svojich nástupcov.

Zisti viac

Liečivé prostredie nemocníc

ZAMESTNANECKÉ
BENEFITY

Nemocnica Bory novým zamestnancov ponúkne okrem atraktívnych pracovných podmienok a možnosti kontinuálneho vzdelávania aj balíček benefitov orientujúcich sa na rovnováhu...

Zisti viac

Pripravenosť na budúci rozvoj

KONTINUÁLNE
VZDELÁVANIE

Nová nemocnica vytvára priestor na profesijný a odborný rozvoj. Neočakávame, že všetci členovia tímu sú odborníci na všetko, koncept novej nemocnice je naopak založený na princípe...

Zisti viac

Optimalizácia logistických tokov

JEDINEČNÁ
KULTÚRA

V novej nemocnici Bory tvoríme tím, ktorý prináša na Slovensko zdravotnú starostlivosť novej generácie, teda starostlivosť, ktorá kladie klienta na prvé miesto. Tí, ktorí chcú meniť...

Zisti viac

Efektívna prevádzka

MOTIVUJÚCE
OHODNOTENIE

Zamestnancov odmeňujeme konkurencieschopne nielen z hľadiska celoslovenského priemeru, ale aj v rámci Bratislavy a vytvárame zdravotníkom priestor na čisto odbornú činnosť.

Zisti viac

Dajte nám
o sebe vedieť