Dobrovoľníci

Dobrovoľníctvo

V Nemocnici Bory je pacient a jeho komfort na prvom mieste. Preto sme súčasťou dobrovoľníckeho projektu Krajší deň.

Naším cieľom je okrem poskytovania starostlivosti na najvyššej európskej úrovni aj zabezpečenie komfortu a pohody pacientov. Veríme, že to dosiahneme aj vďaka dobrovoľníckej činnosti.

Uvedomujeme si, že návšteva či pobyt v nemocnici môže byť zaťažujúcim časom. Práve pre toto chceme zapojiť dobrovoľníkov do liečebného procesu, aby sa v rámci svojho voľného času mohli venovať pacientom a pacientkam.

Slávnostné otvorenie Krajšieho dňa v Nemocnici Bory

V Nemocnici Bory sme na Mikuláša slávnostne otvorenili naše dobrovoľnícke centrum Krajší deň.

Ambasádorom projektu je spevák Tomáš Bezdeda, ktorý prijal pozvanie na túto udalosť.

Dobrovoľnícka činnosť je súčasťou prosociálneho správania sa a výrazom súcitu s inými ľuďmi. Je to prejav altruizmu, cítenia a myslenia pre iných ľudí. Rozhodnúť sa pre službu chorým pacientom v akomkoľvek smere je hodné nesmiernej úcty a obdivu

Kto je dobrovoľník?

Dobrovoľník je človek, ktorý na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na finančnú odmenu vykonáva pre iného človeka s jeho súhlasom prospešnú činnosť. V našej nemocnici ide hlavne o vypĺňanie voľného času chorým pacientom v popoludňajších hodinách.

Čo môže robiť dobrovoľník v nemocnici?

Ako dobrovoľník v Nemocnici Bory môžete pomáhať pri:

  • podávaní informácií pri informačných/registračných kioskoch,
  • návštevnej a sprevádzacej službe pacientom v nemocnici,
  • obohatení voľného času hospitalizovaných pacientov,
  • kultúrnych akciách v nemocnici.

Kto sa môže stať dobrovoľníkom?

Dobrovoľníkom sa môže stať každý, kto má záujem a chuť pomáhať druhým bez nároku na finančnú odmenu.

Do dobrovoľníckej činnosti sa môžete zapojiť aj vy, pokiaľ ste ochotní venovať svoj voľný čas pacientom a pacientkám.  Vašou prítomnosťou môžete vyplniť pacientom čas strávený v nemocnici či pomáhať im pri sprevádzacej činnosti.

V Nemocnici Bory uvítame všetkých dobrovoľníkov

  • Študentov stredných škôl, ktorí zvažujú kariéru lekára/ky či sestry a chcú bližšie spoznať prostredie špičkovej nemocnice.
  • Študentov medicíny a ošetrovateľstva, ktorí chcú rozšíriť svoje skúsenosti a chcú spoznať prostredie nemocnice.
  • Dôchodcov, ktorí chcú odovzdať svoje životné skúsenosti mladším a zároveň zmysluplne stráviť časť svojho dňa.

Pridajte sa k našim dobrovoľníkom

Chcete sa stať dobrovoľníkom v Nemocnici Bory? Dajte nám o sebe vedieť:

  • Chcete nám ešte niečo povedať? Alebo máte na nás otázku? Pýtajte sa.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.